Contabilitate

Soluții standard Mago4 si personalizate pentru o gestiune completa a contabilității financiare si analitice.

Contabilitate generală

Acest modul al Mago4 va permite îndeplinirea obligațiilor fiscale de contabilitate generala. Modulul include conturile client/furnizor, registrul contabil si șabloane de documente cu ajutorul cărora puteți introduce date automat. Modulul Contabilitate verifica securitatea datelor introduse si generează automat rapoartele de sfârșit de an. Planul de conturi este gestionat ca structura editabila cu pana la 8 niveluri de detaliere. Bilanțurile de verificare si bilanțurile contabile sunt disponibile pentru toate nivelurile planului de conturi, același lucru fiind valabil pentru active si pasive, rapoartele de profit si pierderi cu detalii lunare, precum si deviațiile valorice si procentuale pe medii lunare. Sunt gestionate si rapoartele fiscale si listarea planificării plaților

Contabilitate analitică

Modulul Contabilitate analitică va ajută sa puteți interpreta datele referitoare la costurile si veniturile afacerii, într-o manieră clară și definită. Datorită acestui modul, puteți analiza datele companiei dvs. si puteți ști care sunt procesele care funcționează optim si care pot fi îmbunătățite. Puteți seta centre de costuri in toate documentele de vânzări si achiziții: modulul de contabilitate analitică va genera automat intrările si ieșirile analitice reale. Daca apoi trebuie sa postați consumul de materiale pentru producție, Mago4 poate genera, de asemenea, intrări analitice începând de la înregistrările de inventar. Puteți decide sa faceți o analiza lunară sau anuală, in funcție de valoare si rate pentru centre de costuri, cu detalii despre elemente de profit si pierdere sau rezumate.

Contabilitate previzională

Contabilitatea Previzionala a fost special concepută pentru a va oferi un sprijin considerabil in tot ceea ce privește bugetarea intrărilor contabile. Modulul va asigura o perspectiva si mai largă asupra dinamicii care afectează viitorul companiei dvs. Cu acest modul înregistrați documente viitoare care nu sunt încă „înregistrabile”, cum ar fi încasările lunare si amânările care fac obiectul operațiunilor de ajustare, care sunt de obicei înregistrate doar la sfârșitul anului. Înscrierile cu prognoza pot fi, de asemenea, utilizate pentru a posta documente care urmează sa fie emise si care urmează sa fie primite, pentru a crea in avans programul de plată sau pentru a obține o simulare a decontării TVA. Când aceste intrări au efect, Mago4 actualizează automat toate fișierele, evitând sa repetați înregistrarea tuturor datelor in contabilitatea reală.

Mijloace fixe si amortizări

Modulul Mijloace Fixe este soluția pentru gestionarea tuturor operațiunilor legate de deprecierea mijloacelor fixe ale companiei dvs., in mod flexibil si personalizabil, in funcție de nevoile dvs. Puteți seta criterii de depreciere standard pentru fiecare categorie si, ulterior, puteți ajusta cele ale fiecărui activ. In plus, puteți gestiona cu ușurința amortizarea integrală pentru activele fixe si deprecierea activelor parțial deductibile. Datorita integrării cu modulul Financiar, puteți introduce active fixe si mai rapid in timp ce postați factura primita într-o înregistrare contabila. Vânzarea sau casarea unui activ fix, chiar daca parțial, este gestionata integral de procedura de ieșire mijloace fixe care generează si înregistrări contabile. Modulul mijloace fixe va oferă un număr mare de rapoarte, pentru controlul maxim asupra tuturor tranzacțiilor.

Intrastat

Mago4 va ajuta sa produceți rapid si exact documentația necesară pentru Intrastat, integrat perfect cu modulul dvs. Financiar. Modulul Intrastat este legat de articolele de inventar: in acest fel, potriviți nomenclatura articolelor si codurilor cu serviciile, evitând astfel sa postați aceste informații la înregistrarea documentelor de vânzări si achiziții, economisind timp si simplificând procesul. Puteți exploata datele de baza ale nomenclaturii combinate si ale codului CPA, precum si datele principale ale altor informații – cum ar fi greutatea neta a masei in unitățile suplimentare de măsura. In plus fata de versiunea pe hârtie, puteți genera întotdeauna listele dvs. pe fișiere, gata de trimitere electronică. In cele din urma, datorita rapoartelor speciale, puteți verifica datele înainte de a le tipări.

Gestiune bănci avansata

Modulul Gestiune bănci avansata permite importul extraselor bancare in mod interactiv, propunând automat in baza configurărilor conturile si modelele contabile aferente pentru generarea automată a înregistrărilor contabile. Identificarea partenerilor se face după IBAN sau cod fiscal, identificarea încasărilor cu POS se poate face după ID-ul unic al terminalului. Procedura permite selecția interactiva a facturilor care au fost încasate sau plătite, sau generarea automata a încasărilor si plaților in avans. Este de asemenea posibilă gestionarea efectelor comerciale (CEC, Bilet la ordin), cu identificarea automata in funcție de seria si numărul efectului comercial. Modulul permite de asemenea gestionarea automată a exportului listelor de ordine de plată, in formatul specific al fiecărei bănci.

Conta Plus

Modulul Conta Plus este un modul personalizat care va permite introducerea polițelor de asigurare in RON sau EUR si evidența lor. Pe baza polițelor se pot face deconturi care la rândul lor se pot achita. In acest modul se mai poate tine evidența numerotării automate a chitanțelor si introducerea delegaților. Este creat si pentru contul 471 care este legat de factura de achiziție sau nota contabila, prin posibilitatea de a trece data început, data sfârșit, cont cheltuială deductibil si cont cheltuială nedeductibil ( inclusiv procent din nedeductibil). Lunar, pe baza datelor introduse in program, din Conta Plus se poate rula operațiunea de repartizare cheltuieli aferent contului 471. Daca aveți un cont care are înregistrări in lei si valuta, Conta Plus va oferă posibilitatea sa faceți reevaluare doar la operațiunile înregistrate in valută. Este disponibilă si gestiunea garanțiilor clienți si furnizori pentru societățile care au obligația de a acorda aceste garanții de buna execuție.

SmartCash RMS Plugin

Modulul SmartCash RMS Plugin este special conceput pentru a oferi posibilitatea ca in orice moment sa se poată importa documente in programul ERP Mago4 si realizarea de situații, plăti, încasări, rapoarte pe baza importului rulat. Magister Plugin oferă posibilitatea verificării documentelor importate pe zile, pe luni, pe magazine, pe depozite. Importul de documente se poate face la nivel global unde se aduc toate documentele de exemplu: intrări, ieșiri, interne sau se poate face import pe categorii de intrări, ieșiri sau interne. In acest modul exista raport de gestiune care se poate verifica cu raportul de gestiune din Magister. Magister Plugin rulează închiderea de TVA pe cote prin generarea unei note contabile, emite intrastat pe baza facturilor importate si posibilitatea de import ambalaje.